Z důvodu mimořádné situace odkládáme každoroční Konferenci Psychopedické společnosti

27.03.2020

Vážení členové, milí příznivci,letošní odborná konference, kterou jsme zamýšleli uspořádat opět ve spolupráci s Logopedickou společností Miloše Sováka a jejíž hlavním tématem mělo být 50 let existence Logopedické společnosti, jejíž součástí byla kromě dalších i naše, Psychopedická společnost, se bohužel ze známých důvodů letos neuskuteční. Budeme se těšit na setkání na této konferenci v příštím roce. Termín a program budou včas zveřejněny a členům rozeslány emailem.Těšíme se na viděnou a přejeme především stálé zdraví!