Adresa

Psychopedická společnost z.s.

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Myslíkova 208/7, Praha, 110 00

psychopedicka.spolecnost@seznam.cz

IČ: 14891859 

Fb: psychopedickaspolecnostO nás

Psychopedická společnost je nezávislou dobrovolnou společenskou organizací, která sdružuje odborné pracovníky, rodiče a další zájemce z oblasti výchovně vzdělávací, sociální, léčebné a rehabilitační péče u osob s mentálním postižením.

Psychopedická společnost působí na území České republiky, je však otevřena zájemcům z jiných zemí. Členem Psychopedické společnosti se může stát každý, kdo se zajímá o problematiku osob s mentálním postižením. Členství vzniká potvrzením písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku na běžný kalendářní rok.

Psychopedická společnost je samostatným právním subjektem.

Psychopedická společnost (dále jen PS), byla založena 24.6. 1990 z původní Psychopedické sekce v rámci Logopedické společnosti působící od roku 1985. Ve styku se zahraničím užívá anglický název Psychopedics Association (ve zkratce PSAS)

PS plní zejména tyto úkoly:

pořádá
přednášky
diskuse
semináře
sympozia
konference
jiné vhodné akce s domácí i zahraniční účastí zprostředkovává výměnu názorů o problémech a úkolech psychopedické teorie a praxe

pečuje o šíření a uplatňování vědeckých poznatků v dané oblasti dává příslušným orgánům a odborným pracovištím iniciativní podněty k opatření, jenž se týkají osob s mentálním postižením

podílí se na vytváření a na oponování koncepčních materiálů v oblasti výchovy, vzdělávání a péče o osoby s mentálním postižením
podílí se na podpoře publikační činnosti svých členů v oboru speciální pedagogiky, zejména v oboru psychopedie.

Valné shromáždění je svoláváno jednou za čtyři roky a volí členy výboru a členy kontrolní a revizní komise.


Novinky

Vážení členové, milí příznivci,letošní odborná konference, kterou jsme zamýšleli uspořádat opět ve spolupráci s Logopedickou společností Miloše Sováka a jejíž hlavním tématem mělo být 50 let existence Logopedické společnosti, jejíž součástí byla kromě dalších i naše, Psychopedická společnost, se bohužel ze známých důvodů letos neuskuteční. Budeme...

V dílnách Handicap centra Srdce zaměstnáváme 60 lidí se širokým spektrem zdravotních postižení. Využíváme moderní technologie pro naše vlastní výrobní řady, které mažou pro koncového zákazníka kvalitativní a produktový deficit. Přijďte se k nám inspirovat. Čeká vás ukázka: strojní vyšívání, sublimační potisk keramika a textil, laserové řezání a...